Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Mária Jedličková otvorí konferenciu Vámbéryho v Dunajskej Strede

09.10.2014

 
Poverená splnomocnenkyňa vlády SR pre národnostné menšiny Mária Jedličková prijala pozvanie na XII. ročník Medzinárodnej konferencie Vámbéryho, ktorú organizuje Občianske združenie Vámbéryho v dňoch 10. – 11. októbra 2014 v Dunajskej Strede. Pri tejto príležitosti vystúpi s otváracím príhovorom. Konferencia je venovaná pamiatke významného rodáka z Dunajskej Stredy profesorovi Árminovi Vámbérymu (1832 – 1916), cestovateľa  a vedca – orientalistu a sústreďuje sa na pripomínanie si a oživovanie jeho tvorby spätej s rodiskom najmä mladými ľuďmi.
 
Minulý rok sme si pripomenuli 100. výročie slávneho vedca a spisovateľa , člena Maďarskej akadémie vied. Vámbéry precestoval Strednú Áziu a zúčastnil sa  tzv. Veľkej hry ako britský špión. Bol dobrým známym Brama Stokera, ktorý s ním konzultoval históriu a etnografiu Transylvánie, ba dokonca sa spomína aj v jeho slávnom románe  Drakula.
 
Konferenciu s dlhoročnou tradíciou podporuje Úrad vlády SR v rámci dotačného programu Kultúra národnostných menšín.
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
16082