Mária Jedličková poverená plnením úloh splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny sa stretne s veľvyslancom Chorvátskej republiky v SR Jakšom Muljačićom a splnomocnenou ministerkou Ankic Vlašić

10.03.2014

V utorok 11. marca 2014 o 9.30 h sa na Úrade vlády SR v Bratislave (Žltý salónik) stretne Mária Jedličková poverená riadením Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny s  veľvyslancom Chorvátskej republiky Jakšom Muljačićom, splnomocnenou ministerkou Ankicou Vlašić a predsedom Chorvátskeho kultúrneho zväzu na Slovensku Radoslavom Jankovičom. Ide o prvé stretnutie tohto druhu, čo považujeme za prejav akceptácie Márie Jedličkovej na svojom poste.
 
Témou pracovného stretnutia  bude postavenie chorvátskej menšiny na Slovensku, ako aj podpora kultúry a zachovávania tradícií príslušníkov hlásiacich sa k chorvátskej menšine na našom území. Taktiež budú diskutovať aj  o právach  menšín  žijúcich v Slovenskej republike a o právach národnostných menšín v komplexnom ponímaní. 
 
 
Úrad vlády SR
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

14555