Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Mária Jedličková vystúpi na konferencii v Novom Sade

09.05.2014

9. mája 2014 v Novom Sade v Srbsku sa Mária Jedličková, poverená plnením úloh splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre národnostné menšiny, zúčastní medzinárodnej konferencie pod názvom Slováci a Srbi – história a súčasnosť. Konferenciu organizuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Maticа slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická cirkev a. v. v Srbsku. Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády Republiky Srbsko a predsedu vlády Slovenskej republiky a podporili ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zhromaždenie Autonómneho kraja Vojvodina. V rámci konferencie vystúpi pani Mária Jedličková s príspevkom na tému Aktuálna situácia menšinovej politiky na Slovensku. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša 10. mája v Kovačici.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR
14886