Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Marketingový prieskum trhu na konci programového obdobia 2007-2013 zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti Európskej únie na Slovensku
Dátum zverejnenia: 15.08.2014