> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Martin Fronc


minister školstva SR
od 16. 10. 2002 do 8. 2. 2006

Ministerstvo školstva

Doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. sa narodil 28. novembra 1947 v Košiciach. V roku 1971 absolvoval štúdium numerickej matematiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

V rokoch 1980-1982 bol podpredsedom Rady vysokých škôl.

V decembri 2000 sa stal členom Predsedníctva KDH.

Pôsobil ako člen Rady vlády SR pre OECD, Rady vlády SR pre vedu a techniku, Rady vlády SR pre neziskové a mimovládne organizácie, ako člen vedeckých rád Žilinskej univerzity v Žiline a Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Od novembra 1998 do 9.10.2002 bol štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR (MŠ SR) za KDH.

Je ženatý a má 3 deti.