> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016

Martin Glváč


minister obrany SR, od 22. marca 2016 v demisii

Ministerstvo obrany SRDátum narodenia 20. november 1967
Vzdelanie 1987 - 1992
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Rigorózna skúška v odbore právo
  1982 - 1986  
Stredná ekonomická škola  Odbor zahraničný obchod
Profesionálna prax:  
apríl 2012                      minister obrany Slovenskej republiky
2010 - 2012 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky 
2006 - 2010 štátny tajomník na Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja Slovenskej republiky
2006 riaditeľ úradu Bratislavského samosprávneho kraja
2001 - 2006 advokát
1998 - 2001 manažér spoločnosti VOSS SLOVAKIA s.r.o.
1994 - 1998 podnikový manažér spoločnosti DONAR, a. s.
1997 - 1998 exhibition manager U.A.E.
1992 - 1994 právnik spoločnosti DAVAY, s. r. o.
1986 - 1987                    OTEX, š.p.
   
Jazykové znalosti: anglický jazyk
  nemecký jazyk
  ruský jazyk