> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006

Martin Pado


minister vnútra SR
od 8.2.2006 do 04. 07. 2006

Ministerstvo vnútra

Titul: Ing.
Dátum narodenia: 16. 5. 1959 v Michalovciach Stav: ženatý, dve deti

Vzdelanie:

1978 – maturoval na Gymnáziu v Michalovciach
1982 - ukončil štúdium na Strojníckej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave
1986-1988 – postgraduálne štúdium na Vysokej škole technickej v Košiciach
1991 – 1992 – manažérsky kurz na City University Bratislava
1992 – právnické minimum na Univerzite Komenského v Bratislave (2 semestre)

Politická činnosť:

1989 – jeden zo zakladateľov Verejnosti proti násiliu (VPN) v Michalovciach
1992 – jeden zo zakladateľov Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS)
1995 – NDS, Demokratická únia po zlúčení
2000 - Slovenská demokratická a kresťanská koalícia (SDKÚ)

Zamestnanie:

1982 – 1989 – Michalovské elektrotechnické závody, naposledy ako vedúci oddelenia investičnej výstavby
1990 – 1995 – prednosta Okresného úradu v Michalovciach
1995 – 1996 – vedúci Poradenského a konzultačného strediska EÚ Bratislava PhF Košice, detašované pracovisko Michalovce
1996 – 1997 - vedúci reprezentant v Komunálnej poisťovni a. s. Michalovce
1997 – 1998 – vedúci košického strediska fy IMPROMAT slov. s r.o.
1998 – 2002 – prednosta Krajského úradu v Trnave
2002 – 2006 – štátny tajomník Ministerstva vnútra SR

Od 8. februára 2006 zastáva Martin Pado funkciu ministra vnútra SR.