Medzinárodný deň boja proti korupcii(International Anti-Corruption Day)

9. december je vyhlásený za Medzinárodný deň boja proti korupcii. V tento deň v roku  2005 vstúpil do účinnosti Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii,  ktorý bol podpísaný na Konferencii na vysokej úrovni v Méride v Mexiku, ktorá sa konala v dňoch 9.-11. decembra 2003. Účinnosť nadobudol 14. decembra 2005.
 
Za Slovensko ho 9. decembra 2003 v Méride podpísal minister spravodlivosti SR. Národná rada SR uznesením 2145 z 15. marca 2006 schválila dohovor a prezident SR ho ratifikoval 25. apríla 2006. Ratifikačná listina bola uložená 1. júna 2006 v priestoroch generálneho tajomníka OSN, kde je depozitár dohovoru Tento dokument je prvou celosvetovo platnou medzinárodnou zmluvou v oblasti boja proti korupcii.
 
Pre Slovenskú republiku nadobudol dohovor platnosť dňa 1. júla 2006.
 
Medzinárodný deň boja proti korupcii slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie. Poukazuje na nevyhnutnosť zaoberať sa problematikou korupcie a jej potláčaním na všetkých úrovniach. Zároveň ide o znak toho, že časť sveta si uvedomuje ničivý vplyv korupcie na životy ďalších miliónov ľudí a súčasne oceňuje odvahu tých jednotlivcov, ktorí sa odhodlajú na konkrétne kroky s cieľom dosiahnuť zmeny v oblasti boja proti korupcii.

8725