Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Mená a životopisy kandidátov na predsedu ÚVO sú zverejnené

11.08.2017

Úrad vlády SR zverejnil na svojom webovom sídle mená a životopisy vrátane praxe všetkých deviatich kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie, ktorých  komisia zriadená na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie odporučila na verejné vypočutie vládou SR: http://www.vlada.gov.sk/22317/vyzva-na-prihlasenie-kandidatov-na-predsedu-uvo/.
 
Ako sme už informovali, projekty kandidátov budú zverejnené v rámci kompletného materiálu pripraveného na rokovanie vlády SR a rovnako na webovom sídle úradu vlády v sekcii Rokovania,  a to  v priebehu budúceho týždňa.   O presnom termíne verejného vypočutia kandidátov na predsedu ÚVO vládou SR budeme verejnosť a médiá informovať.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
22587