Menšiny majú na zaslanie žiadostí o podporu svojich projektov necelý týždeň

13.01.2016

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zverejnil Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2016 ešte v novembri minulého roka. Konečný termín na predkladanie žiadostí je do pondelka, 18. januára 2016. Organizátorom rôznych kultúrnych, vzdelávacích či iných podujatí, vydavateľom novín, časopisov a publikácií v jazyku národnostných menšín tak ostáva na zaslanie žiadostí šesť dní.  Žiadatelia svoje projekty podávajú prostredníctvom elektronického dotačného systému a poštou na adresu úradu vlády, pričom sa za relevantný  považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručení dátum uvedený na pečiatke podateľne, prípadne dátum podania zásielky kuriérskej službe.

Jednotlivé projekty budú posudzovať hodnotiace komisie zložené prevažne zo zástupcov národnostných menšín -  prvé z nich  by mohli zasadnúť už v polovici februára.

O štátnu podporu, ktorej cieľom je zachovanie, vyjadrenie, rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín a podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami,  sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá, aj právnické osoby. Viac o podmienkach výzvy nájdete na: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2016/ .

Celkový objem disponibilných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2016 je 3 879 250 eur. Minulý rok bolo z rovnakej sumy podporených v prvej dodatočnej výzve celkovo 1240 projektov – veľkých aj miestnych festivalov, výstav, vydávanie novín, časopisov či publikácií, činnosť médií, webových portálov a podobne.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
19862