> Domov > Vláda Slovenskej republiky > História vlád SR > Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012

Mikuláš Dzurinda


minister zahraničných vecí

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Dátum a miesto narodenia: 4. februára 1955, Spišský Štvrtok
Národnosť: slovenská

Vzdelanie
1988
Ukončená vedecká ašpirantúra (vedecká hodnosť kandidát vied - CSc.)

1979
Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline (akademický titul inžinier - Ing.)

Profesionálna kariéra
2010
Minister zahraničných vecí Slovenskej republiky

2006 - 2010
Poslanec NR SR

1998 - 2006
Predseda vlády SR

1994 - 1998
Poslanec NR SR

3-10/1994
Minister dopravy, pôšt a verejných prác

SR 3-10/1992
Poslanec SNR, člen výboru pre rozpočet a financie

1991
Námestník ministra dopravy a pôšt SR

1988 - 1990
Riaditeľ pre informačné technológie na oblastnom riaditeľstve Československých štátnych dráh v Bratislave

1979 - 1988
Ekonomický analytik vo Výskumnom ústave dopravnom v Žiline

Politická činnosť
2000
Založenie Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) - predseda politickej strany

1998
Predseda Slovenskej demokratickej koalície (SDK), predtým hovorca SDK

1993
Podpredseda KDH pre ekonomiku

1990
Zakladajúci člen Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), vstup do politiky

Znalosť jazykov
anglický a francúzsky