MINISTERSTVO DOPRAVY SR

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5949 4111
E-mail: obcan@mindop.sk
Internetová stránka: https://www.mindop.sk/