Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO DOPRAVY SR

Nám. slobody 6, 810 05 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5949 4111
E-mail: obcan@mindop.sk
Internetová stránka: https://www.mindop.sk/