Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO FINANCIÍ SR

Štefanovičova 5, P. O. BOX 82, 817 82 Bratislava 15
Telefón: 02/ 5958 1111-2 Fax: 02/5958 3048
E-mail: info@mfsr.sk
Internetová stránka: http://www.finance.gov.sk/