Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR

Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
Telefón: 02/ 4854 1111, 02/ 4333 4000
E-mail: info@economy.gov.sk
Internetová stránka: http://www.economy.gov.sk/