Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Telefón:
E-mail: vicepremierka@vicepremier.gov.sk
Internetová stránka: https://www.mirri.gov.sk