Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Pribinova 25
811 09 Bratislava
Telefón:
E-mail: vicepremierka@mirri.gov.sk
Internetová stránka: https://www.mirri.gov.sk