Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO KULTÚRY SR

Nám. SNP č. 33
813 31 Bratislava
Telefón: 02/20482 111
E-mail: mksr@culture.gov.sk
Internetová stránka: http://www.culture.gov.sk