Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO PRÁCE, SOC. VECÍ A RODINY SR

Špitálska 4, 816 43 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5975 1111
E-mail:
Internetová stránka: http://www.employment.gov.sk/