MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111 02/59374253, Fax: 02/5937 4335
E-mail: info@education.gov.sk
Internetová stránka: http://www.minedu.sk/