Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VÝSKUMU, VÝVOJA A MLÁDEŽE SR

Stromová 1, 813 30 Bratislava 1
Telefón: 02/ 5937 4111
E-mail: info@minedu.sk
Internetová stránka: http://www.minedu.sk/