Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÝCH VECÍ A EURÓPSKYCH ZÁLEŽITOSTÍ SR

Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5978 1111 Fax: 02/ 5978 2213
E-mail: info@mzv.sk
Internetová stránka: http://www.foreign.gov.sk/