Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Limbova 2, P.O.Box 52, 837 52 Bratislava 37
Telefón: 02/ 5937 3111 Fax: 02/ 547 77 983
E-mail: office@health.gov.sk
Internetová stránka: http://www.health.gov.sk/