Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Nám. Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
Telefón: 02/5956 1111 02/ 5956 2222 Fax: 02/ 5956 2222
E-mail: info@enviro.gov.sk
Internetová stránka: http://www.enviro.gov.sk/