MK SR: Podiel slovenskej hudby v súkromných rádiách má tvoriť aspoň 20 percent

14.04.2015

Bratislava 14. apríla (TASR) - Podiel slovenskej hudby vo vysielaní súkromných rádií na Slovensku by mal od budúceho roka tvoriť minimálne 20 percent a od roku 2017 minimálne 25 percent z celkového času hudobnej produkcie za kalendárny mesiac. Túto hranicu navrhuje ministerstvo kultúry (MK) v novele zákona o vysielaní a retransmisii, ktorú predloží do pripomienkového konania. V éteri verejnoprávneho rozhlasu pôjde pre každý okruh o minimálne 35 percent.

"Slovenská hudba nemá šancu byť nikde inde marginálne vysielaná ako v slovenských rádiách. Môžeme ju považovať za určitý druh kultúry a nositeľky kultúrnych hodnôt," uviedol na dnešnej tlačovej konferencii šéf rezortu kultúry Marek Maďarič s tým, že práve to je legitímny dôvod na to, aby sa MK zaoberalo pomerom vysielania slovenských hudobných diel v rádiách.

Premiér Robert Fico poznamenal, že pre neho je to otázka posilňovania slovenskej identity. Verí, že Maďarič získa pre tento návrh plnú podporu aj umeleckej obce, pretože politickú podporu na schválenie zákona má. Legislatívna zmena by sa mala v priebehu mája dostať na rokovanie vlády tak, aby ju v prvom čítaní prerokoval parlament na svojej júnovej schôdzi. Účinnosť má nadobudnúť 1. januára budúceho roka.

Už v minulosti zvýšenie podielu slovenskej produkcie v rádiách žiadali niektorí hudobníci, napríklad líder skupiny Elán Jožo Ráž a spevák Tublatanky Martin Ďurinda z Iniciatívy za slovenskú hudbu. Ministerstvo sa po rokovaniach s predstaviteľmi rozhlasových staníc rozhodlo dať priestor vysielateľom, ktorí sa zaviazali vo väčšej miere podporovať slovenskú hudbu. Zlepšenie však nenastalo, v súčasnosti predstavuje v súkromných rádiách v priemere 10 percent. MK sa preto rozhodlo k legislatívnemu riešeniu tejto otázky.

Novela bude definovať slovenskú hudbu široko. Nepôjde iba o dielo s textom v slovenčine, ale aj o také, ktorého najmenej jeden autor alebo interpret je alebo bol štátnym občanom SR, prípadne má, či mal trvalý pobyt na území Slovenska. Ak by napriek tomu mali niektoré špecializované rozhlasové stanice problém dosiahnuť stanovené percento, môže ich Rada pre vysielanie a retransmisiu oslobodiť od tejto povinnosti.

Z času vyhradeného slovenským hudobným dielam musí byť najmenej 20 percent piesní maximálne dva roky starých. Do podielu slovenskej hudby sa budú na základe zmeny zákona započítavať iba tie, ktoré odznejú od 06.00 do 24.00 h.

Percento domácej hudby je zakotvené aj v iných legislatívach niektorých členských štátov Európskej únie. V Poľsku je to napríklad 33 percent, v Maďarsku aspoň 35 percent a vo Francúzsku minimálne 40 percent.

Tlačová konferencia predsedu vlády SR Roberta Fica a ministra kultúry SR Mareka Maďariča o hudobných kvótach17456