Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Moderné ekoninovácie a protypy prináša medzinárodná konferencia Centra vedecko-technických informácií SR

22.05.2018

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje 22. mája 2018  medzinárodnú konferenciu  pod názvom: Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií (Societal and Environmental Challenges in the Field of Innovation and Technology),  ktorá sa uskutoční od 9:00 hod. Hoteli Tatra na Námestí 1. mája v Bratislave. Cieľom konferencie je prepojenie zahraničných a domácich predstaviteľov inovačného ekosystému a širokej verejnosti, odovzdávanie skúseností a diskusia o smerovaní k ekologickým a spoločensky zodpovedným inováciám.

Na podujatí budú špičkovými inovátormi z Talianska, Chorvátska, Nemecka, Maďarska, Českej republiky a Slovenska predstavené  rôzne inovácie a prototypy, napr. mobilné riešenia pre samoobslužné platby v obchodoch využívajúce IoT systém proti krádeži, mobilný spektrometer pre analýzu viditeľných a infračervených oblastí,   technológia vznášajúceho sa ostrova na zlepšenie kvality vody v zásobníkoch, ale aj prototyp  Orthoponics, ktorý predstavuje prvé vertikálne a inteligentné riešenie meniace každú budovu na farmu.  Podujatia sa zúčastnia  zaujímaví hostia zo zahraničia  z oblasti výskumu a vývoja, (Andrea Pitzschke, vynálezkyňa a výskumníčka, Rakúsko, Niko Natek, konzultant v oblasti energetiky, Slovinsko,..),ako aj zástupcovia investorov,školitelia  a potenciálni partneri pre spoluprácu. Okrem podnetných prednášokworkshopov sa účastníci môžu zapojiť do diskusií o zodpovednosti v inováciách a podnikaní alebo na tému: ako prepojiť informačné a komunikačné technológie so sociálnymi a humanitnými vedami či matchmaking. Bližšie informácie, program a registrácia sú dostupné na CVTI SR a na Facebooku.
Konferencia je realizovaná v rámci projektov EcoInn Danube aFabLabNet.CVTI SR je partnerom projektu FabLabNet (Making Central Europe more competitive by unlocking the innovation capacity of Fab Labs within an enhanced innovation ecosystem), ktorý je pod vedením MUSE – MUSEO DELLE SCIENZE realizovaný od júla 2016 do júna 2019 v rámci programu Interreg Stredná Európa.Jeho cieľom je predstaviť inovačný potenciál fabLabov (fabrication laboratories) v strednej Európe a začleniť ich do existujúcich inovačných ekosystémov. Dôležitou úlohou je tiež zapojiť nových aktérov a vzájomne prepojiť fabLaby na národnej úrovni. Viac informácií o projekte je dostupných na webstránke CVTI SR a webe projektu.Projekt  EcoInn Danube je realizovaný13 partnermi v rámci Dunajského nadnárodného programu od decembra 2016 do mája 2019, pričom Centrum vedecko-technických informácií SR je koordinátorom projektu. Jeho cieľom je posilniťspoluprácu inovátorov ponúkajúcich riešenia v oblasti ekologicky orientovaných inovácií najmä energetickej efektívnosti v dunajskej oblasti, pričom jedným z výstupov bude aj založenie virtuálneho laboratória pre výmenu ponuky a dopytu po ekoinováciách ako priestoru  pre tvorcov ekoinovácií (výskumné a vývojové inštitície) a firmy,  ktoré majú po nich dopyt.  Informácie o tomto projekte sa nachádzajú  rovnako na stránke CVTI SR alebo na webe projektu .
Národným kontaktným bodom oboch programov je Úrad vlády SR.  
 
Kontakt pre médiá:  tatiana.kmecova@vlada.gov.sk; +421 915 984 227
                                     dominika.siposova@cvtisr.sk;  +421 917 733 494
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk, www.danube.vlada.gov.sk

23611