MOST-HÍD opäť politikárči

28.05.2014

Úrad vlády SR a Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny  zásadne odmieta tvrdenia v stanovisku strany MOST-HÍD, zaslanom TASR. Je pre predstaviteľov strany typické, že zneužívajú národnostnú problematiku na svoje politické ciele – a schválenie Správy o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín za rok 2013 vládou SR bolo pre túto ich činnosť ďalším impulzom.
Správa o postavení a právach príslušníkov národnostných menšín bola v riadnom pripomienkovacom konaní, to znamená, že sa k materiálu mohli vyjadrovať nielen jednotlivé rezorty, ale aj verejnosť vrátane maďarských menšinových združení a organizácií.   Svoje pripomienky nám mohli adresovať aj  jednotliví občania – avšak  od občanov, či zástupcov maďarskej národnostnej menšiny sme žiadnu pripomienku nedostali. Správu jednomyseľne schválil Výbor pre národnostné menšiny na svojom zasadnutí 19.5.2014.
V súvislosti s faktom, že zástupcovia maďarskej národnostnej menšiny sa nezúčastňujú rokovaní Výboru pre národnostné menšiny, ktorý je  jedinou štandardnou a oficiálnou platformou,  na ktorej sa riešia zásadné témy a problémy života a práv príslušníkov všetkých národnostných menšín na Slovensku, sa môžeme pýtať – o čo vlastne predstaviteľom strany MOST-HÍD  ide, keď namiesto serióznej práce prinášajú iba vyhlásenia a stanoviská v médiách?
Úrad vlády a Úrad splnomocnenca vlády SR vyzývajú predstaviteľov strany MOST-HÍD, aby sa aktívne a seriózne podieľali na formovaní národnostnej politiky v Slovenskej republike.
Tak ako doposiaľ, aj naďalej sme pripravení na konštruktívnu spoluprácu so všetkými zástupcami národnostných menšín v prospech občanov hlásiacich sa k národnostným menšinám.
Úrad vlády
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
15044