Motivácia pre aktuálnu Roadshow – Úrad vlády SR odovzdal hodnotné ceny v podobe tovaru školám - minuloročným víťazom

13.11.2018

V polovici októbra 2018 sa skončila putovná časť aktuálnej súťaže Roadshow 2018, počas ktorej lektori Úradu vlády SR navštívili 18 miest  a 32 stredných škôl na Slovensku. Prezentácií o eurofondoch a o tom, ako sa vypracováva reálny projektový zámer, sa zúčastnilo až 900 študentov.  Ich úlohou teraz je zostaviť štvorčlenné družstvá, vypracovať vlastný projekt a zaslať ho do konca roka Úradu vlády SR: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2018-dokumenty/.
 
Pridanou hodnotou súťaže je to, že víťazmi nie sú len jednotlivci, členovia súťažných tímov, ale najmä ich školy, ktoré v prípade umiestnenia sa na prvých troch miestach môžu získať tovar podľa vlastného výberu v sumách: 10, 8 a 6 tisíc eur. 
 
A práve tým stredným školám:  Strednej priemyselnej školev Snine, Gymnáziu Karola Štúra v Modre a Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici, ktorých tímy  sa v minuloročnej súťaži Roadshow 2017 umiestnili na prvých troch miestach, odovzdali minulý týždeň zástupcovia Úradu vlády SR  hodnotné vecné ceny. Školy prejavili záujem o notebooky, špeciálne video softvéry, kamery, reproduktory, tlačiarne,  monitory, dataprojektory, interaktívne tabule a zostavy, zdroje, meracie prístroje či  switche. Školy však mali záujem aj o lavice a stoličky do tried, športové náčinie, stavebnice a hry.  Išlo teda  zásadne o vzdelávacie pomôcky alebo inventár, ktoré sú nevyhnutné pre výučbu študentov. Odovzdávaniu cien predchádzalo  aj niekoľko verejných obstarávaní.
 
Ocenení študenti si už individuálne ceny  - televízory, notebooky či smartfóny -  prevzali osobne na slávnostnom odovzdávaní v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR v marci tohto roka, ktoré sa uskutočnilo  aj za účasti predsedu vlády SR Petra Pellegriniho.

 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk

Motivácia pre aktuálnu Roadshow – Úrad vlády SR odovzdal hodnotné ceny v podobe tovaru školám - minuloročným víťazom

Späť na fotogalériu
 


25760