MUDr. Milica Suchánková, CSc.

poverená riadením Úradu vlády Slovenskej republiky


MUDr. Milica SUCHÁNKOVÁ, CSc.Dátum narodenia: 6. 11. 1952
Miesto narodenia: Bratislava
Národnosť: slovenská
Štátna príslušnosť: SR
Vzdelanie: Lekárska fakulta Univerzity Komenskeho

Prax:
1977 - 1981
Detská klinika ILF v Bratislave, ako sekundárna lekárka

1981 - 1991 Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Klinika infekčných a parazitných chorôb, ako sekundárna lekárka, neskôr ako vysokoškolská učiteľka

1991 - 1994
Poliklinika v Bratislave, Karlovej Vsi, ako infektológ - gastrodentológ

1994 - 1995
Ministerstvo školstva a vedy SR, ako riaditeľka odboru

1995 - január 1997
Úrad vlády Slovenskej republiky, ako riaditeľka sekcie intelektuálneho rozvoja a ľudskej dimenzie

1997 - 1998 
poverená riadením Úradu vlády Slovenskej republiky.

Jazykové znalosti:
anglicky, rusky - aktívne
nemecky - čiastočne
 

250