Mukačevo biznis fórum o obchodnom potenciáli pohraničia Slovenska a Ukrajiny

17.05.2016

 
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku organizuje v spolupráci s ukrajinskými partnermi  dvojdňové podujatie Mukačevo biznis fórum v dňoch18.-19. mája 2016  v EVENTUM HALL v Mukačeve  s cieľom podporiť rozvoj obchodných a investičných vzťahov v rámci cezhraničnej spolupráce Slovenska a Ukrajiny, vrátane prezentácie obchodného potenciálu a investičnej atraktivity Mukačeva a okolia v odvetviach, akými sú: elektronika, energetika, ľahký priemysel, stavebníctvo, investície, drevospracujúci priemysel, turizmus, služby a pod. Súčasťou podnikateľského fóra budú okrem výmeny informácií a  nastavenia východísk ďalšej spolupráce, možností exportu a importu, odovzdávania si skúseností či dobrých príkladov praxe, aj  návštevy firiem  lokalizovaných v Mukačevskom rajóne, ktoré majú potenciál spolupráce, rozvoja a expandovania.

Slovenskí partneri projektu budú aktívne participovať na diskusnom paneli "Nové obchodné a investičné možnosti medzi EU a UA", na ktorom vystúpia naši diplomati a experti spoločnosti SFPA, SOPK a Prešovskej univerzity. Taktiež budú prezentované konkrétne ponuky spolupráce zúčastnených slovenských firiem, ako  napr. RENOJAVA, EKOKART, SLIVTOUR, BWG, PLOSKON AT, COOP LATEROD, TEBAU a iné. V programe vystúpia aj hostia z Poľska, Nemecka a Maďarska.
 
Dvojdňové biznis fórum je súčasťou projektu Zdieľanie know-how z európskej integrácie a skúseností z cezhraničnej spolupráce medzi Nórskom, Ruskom a Ukrajinou v rámci programu Cezhraničnej spolupráce, ktorého správcom je Úrad vlády SR. Projekt bol podporený sumou  354 119 eur.
 
Kompletný program je zverejnený na:  http://www.vlada.gov.sk/program-mukachevo-business-forum/ .
 
 
Úrad vlády SR
www.eeagrants.sk
 
Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
www.sfpa.sk
20519