Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Na deň matiek potešia svoje mamičky aj klienti Domu sv. Anny

06.05.2015

Každoročne druhá májová nedeľa patrí našim mamám, ktoré si tento sviatok bezpochyby zaslúžia. Vnímajú to tak aj zamestnanci  a klienti  Domu sv. Anny v Starej Ľubovni, ktorí na štvrtok 7.mája 2015 pripravili pre nich nejedno prekvapenie. 

Dopoludnia od 10.00 hodiny ich budú vítať pri vchode do zariadenia koláčikom, ktorí napečú starší klienti v simulovanej domácnosti a odovzdajú vlastnoručne vyrobený darček. Celý deň v zariadení bude plný ďalších prekvapení,  ukážok  dosiahnutých pracovných zručností klientov, ale aj ich schopnosti samostatného života.

V Dome sv. Anny, ktorej zriaďovateľom je Gréckokatolícka charita Prešov, sa pracovníci denného centra  usilujú o vyššiu integráciu zdravotne postihnutých detí a mládeže do bežného života. Využívajú na to nielen liečebnú rehabilitáciu, ale najmä sociálnu terapiu. Práve ňou chce charita podporiť osamostatňovanie sa mladých ľudí pri starostlivosti o seba či domácnosť. Psychologická rehabilitácia odstraňuje ich psychické bariéry a počas pracovnej rehabilitácie si mladí ľudia osvojujú pracovné návyky. Tí, ktorí dosiahnu vyšší stupeň pracovnej nezávislosti, rozvíjajú svoje zručnosti  v chránenej dielni a učia sa žiť v simulovanej domácnosti.

Darí sa im to aj vďaka Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce Úradu vlády SR a podpore vo výške 1 047 369 eur, ktorá im umožnila  vybudovať komplexný systém pomoci pre deti a mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Služby domova sociálnych služieb tak mohli rozšíriť o rehabilitačné stredisko, službu včasnej intervencie, službu prepravy klientov, podporovaného zamestnávania a podporovaného bývania. Pracovníci charity takto pomáhajú  39 ambulantným a 5 externým klientom, ktorých navštevujú v mieste ich bydliska.

Kontakt pre médiá:
Tatiana Kmecová, tatiana.kmecova@vlada.gov.sk, 0915 984 227
Eduard Malatinec, eduard.malatinec@gkcharita-po.sk, 0910 842 032    
  
Úrad vlády SR
Gréckokatolícka charita Prešov
 
 
 
17639