Na jesennej ITAPE 2015 - No Borders predstavia projekty OPIS aj šéfovia rezortov

02.11.2015

Na dvojdňovom medzinárodnom kongrese ITAPA 2015 - No Borders, ktorý sa začína zajtra, utorok 3.11.2015  v Hoteli Crowne Plaza v Bratislave, bude mať zastúpenie aj Operačný program Informatizácia spoločnosti.

Ministerstvo spravodlivosti v zastúpení ministra Tomáša Borca predstaví hneď niekoľko projektov z dielne eJustice, ktorými uľahčia život súdov aj občanov. Vďaka videokonferenciám sa budú môcť realizovať súdne procesy aj na diaľku, čím sa zamedzí prieťahom v súdnom konaní a ušetria sa aj nemalé financie (preprava väzňov, tlmočníci, atď). Nemenej zaujímavý je projekt elektronickej zbierky zákonov SlovLex, prostredníctvom ktorej si občania môžu online vyhľadávať zákony aj s judikátmi, čo doteraz nebolo možné.
Minister kultúry Marek Maďarič predstaví ojedinelý projekt Digitalizácie kultúrneho dedičstva. Účastníci kongresu sa budú môcť na vlastné oči presvedčiť, v akej špičkovej digitálnej kvalite sú zachované kultúrne pamiatky pre ďalšie generácie.
Na kongrese sa predstavia ja iné významné projekty Operačného programu Informatizácia spoločnosti akoProjekt eDemocracy, Elektronické služby Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR, Elektronizácia ministerstva vnútra, Podpora a rozvoj digitálneho vzdelávania v školstve.
 
Jedným z lákadiel tohtoročnej ITAPA bude bezpochyby prezentácia nových pokrokových technológií, ktoré majú potenciál zmeniť nielen eGoverrnment. Nadšencov technologických „vychytávok“ určite zaujmú biometrické technológie špeciálne upravené pre potreby štátnej správy či novinky ako vystrihnuté zo sveta vedeckej fantastiky – napr. ľudské orgány "vyrobené” na 3D tlačiarni.
No Borders je slogan dvojdňového kongresu, ktorým organizátor poukazuje na fakt, že IT svet nepozná žiadne prekážky. Kongres umožní predstaviť nielen myšlienky a projekty  predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, ale aj cenné skúsenosti odborníkov z praxe či inšpiratívne nápady profesionálov z IT sféry. Riadiacim orgánom Operačného programu Informatizácia spoločnosti je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
RO OPIS
 
19304