Na nominácie na Úradnícky čin roka už len týždeň

24.06.2019

Pomôžte nájsť inšpiratívne príbehy úradníckej práce, ktoré môžu byť vzorom a príkladom ďalším úradom na Slovensku a zároveň pomôžu získať dôveru verejnosti v našu prácu. Do súťaže sa môžu prihlásiť úradnícke kolektívy z troch kategórii:  úradníci zo samosprávy, miestnej štátnej správy a napokon úradnícke kolektívy ústredných orgánov štátnej správy. Tých bude následne hodnotiť porota, ktorá bude prihliadať na štyri hlavné kritériá. Porota preskúma, aký má úradnícky čin dosah, aký berie ohľad na užívateľa danej služby, spoluprácu medzi úradníkmi a schopnosť reagovať na vývoj. Výsledky by mali myť známe v novembri tohto roka.
 
Čas, kedy je možné nominovať tímy úradníckych kolektívov, sa nezadržateľne kráti. Nominovať už len do konca týždňa, teda do nedele 30.júna 2019,  môžete seba a svoj tím alebo aj iný úrad tu:  https://www.uradnickycin.sk/nominuj/. Viac informácií nájdete na www.uradnickycin.sk .
 
Organizátorom projektu Úradnícky čin roka je Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť v spolupráci s Klubom úradníkov dobrej vôle či Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a záštitu nad ním prevzal Úrad vlády SR.
 
Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
https://www.vlada.gov.sk//tlacove-spravy-a-oznamy-uradu-vlady-sr/
26739