Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Na Slovensku máme odo dnes špičkové kynologické a výcvikové centrum

16.02.2016

Dnes, v utorok 16.2.2016 sa o 11.tej hodine uskutoční slávnostné otvorenie nového  Výcvikového  centra služobných psov CANISPOL SLOVAKIA v areáli Ministerstva vnútra SR v Devínskej Novej Vsi spojené s tlačovým brífingom. Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda vlády SR a minister vnútra Róbert Kaliňák a zúčastnia sa ho aj  J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR, Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR, Ivan Ivančin, riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu ÚV SR, predstavitelia Prezídia Policajného zboru SR a ďalší hostia.

Vybudovanie moderného stredoeurópskeho výcvikového centra s kapacitou 50 služobných psov sa podarilo najmä vďaka projektu: Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SRProgramu švajčiarsko-slovenskej spolupráce, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, realizátorom projektu je Ministerstvo vnútra SR. Podpora projektu, ktorého súčasťou je okrem vybudovania centra aj výcvik frekventantov v oblasti kynológie,  výcvik príslušníkov Hasičského a záchranného zboru SR v oblasti zvládania mimoriadnych situácii v cestných a železničných tuneloch, vytvorenie podmienok pre riadenie zásahu priamo z miesta mimoriadnej udalosti, ale aj modernizácia materiálno-technického zabezpečenia Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany, napr. obstaranie meracej techniky na detekciu nebezpečných chemických látok a zaškolenie  zamestnancov troch Kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany v používaní nových meracích prístrojov a v oblasti merania nebezpečných chemických a rádioaktívnych látok v NBC Laboratória Spiez.  Počas projektusa uskutočnila aj výmena skúseností medzi slovenskými kynológmi a Kompetenčným centrom Švajčiarskej armády pre služobné psy, a to najmä v oblasti výcviku záchranárskych psov.

Výška nenávratného finančného príspevku na komplexný projekt je 3 515 281eur.
 
V rámci slávnostného otvorenia Výcvikového centra služobných psov CANISPOL SLOVAKIA  budú okrem prehliadky priestorov vrátane ambulancií a kotercov, predstavené aj ukážky špeciálnej kynológie a výcviku služobných psov.
 
Úrad vlády SR– Odbor riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu
Veľvyslanectvo Švajčiarskej konfederácie v SR
www.swisscontribution.sk
 
 
 
 
20092