Na úrade vlády ocenili víťazov súťaže Road show 2016

22.02.2017

V priestoroch Zrkadlovej sály Úradu vlády SR sa dnes popoludní  uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien víťazom súťaže Roadshow 2016, organizovanej Úradom vlády SR. Ceny odovzdali: vedúci Zastúpenia EK v SR Dušan Chrenek a vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková súťažným tímom z troch stredných a stredných odborných škôl zo Slovenska za ich projektové zámery týkajúce sa podpory eurofondov.

Vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Tatiana Janečková vyzdvihla obrovskú snahu, ktorú študenti vyvinuli pri tvorbe projektov a veľkú erudovanosť a tvorivosť mladých ľudí.

Vedúci zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek zdôraznil dôležitosť pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov a prejavil radosť nad vysokou účasťou študentov v súťaži.

Víťazom sa stala Stredná odborná škola technická Čadca s projektom Vybudovanie technického centra v meste Čadca. Tím „Technici“ tvorili: Jozef Vyšlan, Matúš Bozo , Dávid Holúbek a Andrej Kováčik.
  
Na druhom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica s projektom Zachráňme spolu viac životov. Tím „Asistentky v akcii“ tvorili: Adriana Belušíková, Dominika Kuchtiaková, Adriana Ceconíková a Soňa Feješová.
 
Tretie miesto obsadila Obchodná akadémia Lučenec s projektom  Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov. Tím „Enviro tím“ tvorili:Filip Gábor, Erik Očovan,  Annamária Ihringová a Daniela Nociarová.
Študenti  boli okrem diplomov  odmenení hodnotnými ceny – smart hodinkami, tabletmi a televízormi. Školy, ktoré reprezentovali, získali poukážky na nákup tovaru v hodnote šesť, osem a desať tisíc eur.
 
V rámci Roadshow 2016 bolo na jeseň minulého roka navštívených osemnásť miest a mestečiek na Slovensku a 32 stredných škôl. Jej zámerom bolo zapojiť a zasvätiť čo najviac mladých ľudí prostredníctvom vlastného projektového zámeru do problematiky čerpania eurofondov v SR v novom programovom období 2014-2020.  Celkovo  bolo prihlásených 23 platných projektov, ktoré hodnotila deväťčlenná odborná komisia.

Celkové poradie
Poradie ŠKOLA BODY
1.  Stredná odborná škola technická Čadca- Vybudovanie technického centra v meste Čadca 170
2. Stredná zdravotnícka škola Považská Bystrica- Zachráňme spolu viac životov 167
3. Obchodná akadémia Lučenec - Vodná nádrž Ľadovo – odstránenie dnových nánosov 158
 
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.vlada.gov.sk
www.eufondy.sk
21883