Na Úrade vlády SR včera ocenili študentov stredných škôl zapojených do Road show 2015

12.02.2016

Úspešných študentov a učiteľov či zástupcov škôl, ktorí sa na jeseň minulého roka zapojili do podujatia Road show 2015 prijala včera vedúca služobného úradu Úradu vlády SR Ing. Tatiana Janečková SR v Zrkadlovej sále úradu vlády. Študenti si prevzali diplomy a ceny za slohové práce na tému Ako pomohli eurofondy môjmu regiónu. Na treťom mieste sa umiestnila Erika Koperová, Stredná zdravotnícka škola v Trnave,  na druhom Monika Čabrová z Gymnázia  M.R.Štefánika v  Košiciach a víťazom,  teda autorom najlepšej slohovej práce, v ktorej o pomoci štrukturálnych fondov diskutuje otec so synom, sa stal Juraj Mičko, študent Gymnázia Poštová v Košiciach.  Medzi ocenenými boli aj študenti gymnázií v Prešove a Banskej Bystrici, Obchodnej akadémie v Trnave a Bratislave, či SOŠ veterinárnej v Nitre.

Študenti sa zúčastnili  slávnostného obeda a prehliadky priestorov úradu vlády.Zaujala ich kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie, rokovacia miestnosť vlády a priestory na tlačové konferencie. Študenti si s chuťou vyskúšali posty členov vlády a obligátna selfie nemohla chýbať. Pracovníci úradu vlády s učiteľmi hovorili o zapájaní sa škôl do procesov získavania prostriedkov zo štrukturálnych fondov a informovali ich o zámeroch Road show 2016, ktorá je naplánovaná na jeseň tohto roka.

Lektori úradu vlády navštívili počas Road show 2015 šestnásť  stredných a stredných odborných škôl v ôsmich krajských mestách na Slovensku. Viac ako 400 študentov si vypočulo prezentáciu, zapojilo sa do testovania znalostí o EÚ, do diskusií a písania slohových prác. Študenti prejavili veľký záujem o problematiku eurofondov a prekvapili dobrými znalosťami o Európskej únii a kohéznej politike Slovenska.
 
Úrad vlády SR – odbor informovanosti a publicity
www.nsrr.sk
www.partnerskadohoda.sk
 
Na Úrade vlády SR včera ocenili študentov stredných škôl zapojených do Road show 2015

Späť na fotogalériu
 

20063