Na zaslanie žiadosti o poskytnutie dotácie zostáva už len týždeň

10.01.2017

Organizátorom rôznych kultúrnych, vzdelávacích či iných podujatí národnostných menšín, ako aj vydavateľom novín, časopisov a publikácií tak ostáva na zaslanie žiadostí o poskytnutie dotácie v rámci programu Kultúra národnostných menšín už len sedem dní -  konečný termín na predkladanie žiadostí je  pondelok 16. január 2017. 
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny zverejnil Výzvu na predkladanie žiadosti o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2017 v novembri minulého roka. Celkový objem disponibilných prostriedkov na podporu kultúry národnostných menšín na rok 2017 je4 500 000 eur.
 
Žiadatelia svoje projekty podávajú prostredníctvom elektronického dotačného systému a poštou na adresu úradu vlády, pričom sa za relevantný  považuje dátum uvedený na poštovej pečiatke, pri osobnom doručení dátum uvedený na pečiatke podateľne, prípadne dátum podania zásielky kuriérskej službe.
 
O štátnu podporu, ktorej cieľom je zachovanie, vyjadrenie, rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín a podpora interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami,  sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, obce a mestá, aj právnické osoby. Viac o podmienkach výzvy nájdete na: http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/kultura-narodnostnych-mensin-2017/
 
Jednotlivé projekty budú posudzovať hodnotiace komisie zložené prevažne zo zástupcov národnostných menšín ­− prvé z nich  by mohli zasadnúť už v polovici februára.


Úrad vlády SR
www.vlada.gov.sk
 
Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
www.narodnostnemensiny.gov.sk
21834