Na získanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť stačí vytvoriť a udržať jedno pracovné miesto

28.09.2018

Na získanie regionálneho príspevku na hospodársku činnosť stačí vytvoriť a udržať jedno pracovné miesto
 
Včera, štvrtok 27. septembra 2018, vstúpil do platnosti dodatok č. 1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti, ktorý inicioval a pripravil Úrad vlády SR  na základe požiadaviek subjektov z jednotlivých najmenej rozvinutých okresov počas mnohých stretnutí priamo v regiónoch  Slovenska. 

Dodatok umožnil podporu aj takým projektom, ktoré vytvoria menej ako 5 pracovných miest. Odteraz sa o regionálny príspevok môžu uchádzať aj tí žiadatelia, ktorí vytvoria 1 pracovné miesto a udržia ho po dobu troch rokov.  Dodatok tiež upravuje maximálnu výšku pomoci jedinému podniku v prepočte na jedno vytvorené pracovné miesto, ktorá nesmie presiahnuť 40 000 eur.   V schéme je tiež určené stanovenie maximálnej intenzity pomoci podľa veľkosti podniku ako percentuálny podiel z celkových oprávnených výdavkov:

Veľkostná kategória podniku Mikro podnik Malý podnik Stredný podnik
Intenzita pomoci pri vytvorení minimálne 1 pracovného miesta pre UoZ 70 % 65 % 55 %
Intenzita pomoci pri vytvorení 1 pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 80 % 75 % 65 %
Intenzita pomoci pri vytvorení 2 pracovných miest pre znevýhodnených UoZ 85 % 80 % 70 %
Intenzita pomoci pri vytvorení 3 a viac pracovných miest pre znevýhodnených UoZ A)      90 % B)       85 % C)       75 %

 
Dodatok č.1 ku Schéme na podporu lokálnej zamestnanosti je zverejnený na
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Web/Detail.aspx?IdOVod=1931

Úrad vlády SR zároveň opakovane informuje verejnosť, že na stránke www.nro.vlada.gov.sk v sekcii Kontakty sú zverejnené aj mená kontaktných osôb pre ten ktorý najmenej rozvinutý okres, ktoré sú pripravené pomôcť v prípade problémov, nejasností či postupov pri podávaní žiadostí o poskytnutie regionálneho príspevku, pri podávaní žiadostí o poskytnutie podpory  pod.
 
Úrad vlády SR – sekcia regionálneho rozvoja
www.vlada.gov.sk
www.nro.vlada.gov.sk
www.vlada.gov.sk/regionalnyrozvoj
 

25308