Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Náhradníci členov výboru za židovskú a rómsku menšinu sú známi

16.09.2015

Dnes, v stredu 16. septembra 2015 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnili voľby náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rómsku národnostnú menšinu a židovskú národnostnú menšinu.

Kandidáti na náhradníkov boli navrhnutí organizáciami, ktoré sa preukázateľne angažujú v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín. Náhradníkov volili zástupcovia organizácií, ktoré sa registrovali na volebné zhromaždenie.

Za rómsku národnostnú menšinu boli spomedzi troch kandidátov zvolení za náhradníkov členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny Mgr. Vladimír Horváth a Mgr. Marianka Pehelová. Za židovskú národnostnú menšinu bol zvolený prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. Ich predchodcom vyprší trojročný mandát 12. októbra 2015 resp. 30. októbra 2015.

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním osobitne pre každú národnostnú menšinu. Na priebeh volebného zhromaždenia dozerala volebná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného ochrancu práv, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úradu vlády SR. Z priebehu volebného zhromaždenia je spísaná notárska zápisnica s výsledkami volieb, ktorá je dostupná TU.
18805