Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Náhradník členov výboru za rusínsku menšinu je známy

28.01.2016

Dnes, vo štvrtok 28. januára 2016 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnili voľby náhradníka členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rusínsku národnostnú menšinu. Kandidáta navrhli organizácie, ktoré sa preukázateľne angažujú v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín. Náhradníka volil zástupca dvoch organizácií, ktoré sa registrovali na volebné zhromaždenie.

Za náhradníka členov Výboru pre národnostné menšiny a etnické skupiny za rusínsku národnostnú menšinu bol zvolený JUDr. Vladimír Minčič, PhD.

Voľby sa uskutočnili tajným hlasovaním. Na priebeh volebného zhromaždenia dozerala za prítomnosti notára volebná komisia zložená zo zástupcov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR, Ministerstva kultúry SR, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, Kancelárie verejného ochrancu práv, Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a Úradu vlády SR. Z priebehu volebného zhromaždenia bola spísaná notárska zápisnica s výsledkami volieb, ktorá je dostupná na:  /data/files/6393_odpis-n46.pdf.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny
Úrad vlády SR

 

19950