Nahrávanie pojednávaní prispelo k vyššej transparentnosti súdnych konaní

07.07.2015

MS SR na konci minulého mesiaca zavŕšilo úspešný projekt švajčiarsko-slovenskej spolupráce

Od spustenia povinného nahrávania na súdoch vo februári tohto roka  bolo vyhotovených takmer stotisíc zvukových záznamov z pojednávaní. Povinné nahrávanie sa tak po štyroch mesiacoch jeho fungovania stalo neodmysliteľnou súčasťou každodennej rutiny na súdoch. Ide o jeden z najviditeľnejších výsledkov úspešnej švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci projektu Rozvoj a technologická inovácia súdno-trestnej a súdno-civilnej agendy Ministerstva spravodlivosti SR, ktorú sa podarilo zavŕšiť minulý mesiac po takmer štyroch rokoch.

„Chcem sa poďakovať švajčiarskym partnerom za to, že investovali do projektu, ktorý priniesol okamžité zmeny v oblasti transparentnosti súdnych pojednávaní a vytvoril predpoklady pre zefektívnenie súdneho konania,“povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec na spoločnej tlačovej konferencii s veľvyslancom Švajčiarskej konfederácie na Slovensku Alexandrom Wittwerom.
Projekt v hodnote 3,28 milióna eur sa začal ešte v roku 2011.  Švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku A. Wittwer ocenil pozitívne výsledky spolupráce. „S ministerstvom spravodlivosti sme mali veľmi otvorenú a pragmatickú spoluprácu. Chcel by som touto cestou poďakovať za flexibilitu a vytrvalosť, ktoré ministerstvo pri tomto projekte preukázalo,“ poznamenal na tlačovej konferencií veľvyslanec A. Wittwer.
Z projektu bolo okrem iného financované vybavenie 503 pojednávacích miestností modernou nahrávacou technikou a vytvorený automatizovaný systém na uchovávanie nahrávok a ich priraďovanie k súdnemu spisu. Na základe praktických skúseností MS SR investovalo vlastné zdroje do nákupu ďalších 750 nahrávacích zariadení pre každého aktívneho sudcu, aby bol celý proces maximálne efektívny a rýchly.

Z hľadiska objemu i náročnosti prác najväčšiu časť projektu tvorilo vytvorenie nových systémových modulov, predovšetkým Elektronický súdny spis, ale napríklad aj elektronický denník znalca, tlmočníka a prekladateľa, ako aj elektronický archív. Vytvorenie systému elektronického súdneho spisu položilo dôležité základy elektronizácie procesov na súdoch, ktoré sa naplno prejavia po spustení a dokončení ostatných projektov eJustice.

Kontaktným bodom pre Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce je Úrad vlády SR, ktorý zabezpečuje realizáciu programu cez 19 individuálnych projektov. „Projekt naplnil a prekročil pôvodné očakávania, čo je jednoznačným dôkazom snahy všetkých zúčastnených strán,“ povedal riaditeľ odboru riadenia a implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu Ivan Ivančin z Úradu vlády SR. I. Ivančin ocenil najmä flexibilitu Švajčiarskej konfederácie pri vytvorení podmienok pre maximálne využitie prostriedkov švajčiarskeho príspevku na jeho projekt.

18236