Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NAJVYŠŠÍ SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Župné námestie č. 13, 814 90 Bratislava
Telefón: 02/ 59353 111 02/ 54411 535
E-mail:
Internetová stránka: http://www.nsud.sk