14.01.2014 - Verejný obstarávateľ po uplynutí troch pracovných dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia zadá objednávku na nákup hygienických potrieb (3P Slúži Vám, Mlynská 962/27, 925 21 Sládkovičovo)