Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NÁRODNÁ AGENTÚRA PRE SIEŤOVÉ A ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Detašované pracovisko:
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
BC Omnipolis
Trnavská cesta 100/II, 821 01 BRATISLAVA
Telefón: 02/ 3278 0700
E-mail: info@nases.gov.sk
Internetová stránka: http://www.nases.gov.sk