Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Telefón: 02/5787 1111 02/5865 1111 Fax: 02/5787 1100
E-mail: info@nbs.sk
Internetová stránka: http://www.nbs.sk/