Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

Národná rada pre produktivitu

Predsedkyňa rady : Mgr. Veronika Lane Rybanská, DPhil.

Sekretariát Národnej rady pre produktivitu
Odbor: Inštitút pre stratégie a analýzy
Sídlo: Úrad vlády SR
Tel. č. 02/20925897
E-mail: dagmara.sotakova@vlada.gov.sk

Štatút