Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Nám. A. Dubčeka, 812 80 Bratislava 1
Telefón: 02 / 5972 1111
E-mail: info@nrsr.sk
Internetová stránka: http://www.nrsr.sk/