NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Telefón: 02 / 6869 1111
E-mail: podatelna@nbu.gov.sk
Internetová stránka: http://www.nbu.gov.sk