Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD

Budatínska 30, 851 06 Bratislava
Telefón: 02 / 6869 1111
E-mail: podatelna@nbu.gov.sk
Internetová stránka: http://www.nbu.gov.sk