Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/209 25 111
Fax: 02/524 97 595
Web: www.vlada.gov.sk, www.government.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk

NÁRODNÝ INŠPEKTORÁT PRÁCE

Masarykova 10, P.O.BOX C3, Košice 041 33
Telefón: 055/ 7979902 Fax: 055/ 7979904
E-mail: nip@nip.sk
Internetová stránka: http://www.safework.gov.sk/